Cursus: Fenotypische interpretatie van de gevoeligheidsbepaling

Course date: 03 December 2014 - 05 December 2014
Location: Erasmus MC, Ae406&Ee1732

Click here for details of programme


Inleiding
De wereldwijde toename van antimicrobiёle resistentie veroorzaakt door met name bijzondere mechanismen van resistentie, legt een grote druk op de routine laboratoria. Immers deze laboratoria moeten niet alleen in staat zijn om de meest gangbare resistente micro-organismen op te sporen, maar dienen ook in staat te zijn de bijzondere vormen van resistentie te herkennen. Door de grote diversiteit in resistentiemechanismen en de combinatie van mechanismen, is dat niet altijd even makkelijk. Vandaar dat we een cursus aanbieden waarin niet alleen theoretische achtergrond informatie wordt verstrekt over de verschillende mechanismen van resistentie, maar ook praktische tools aangereikt worden hoe deze mechanismen in de praktijk zijn te herkennen en hoe deze eventueel bevestigd kunnen worden. De cursisten worden  geconfronteerd met diverse antibiogrammen van diverse micro-organismen met als doel de mechanismen te herkennen en te benoemen. Hierbij zal het concept van fenotypisch interpretatie worden gevolgd. Behalve het gebruik van fenotypische assays ter detectie en confirmatie van mechanismen van resistentie zal ook gebruik gemaakt worden van een functionele assay om carbapenemase aktiviteit te detecteren met behulp van massa spectrometrie (MALDI TOF).

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor: assistenten in opleiding tot arts-microbioloog en reeds gevestigde arts-microbiologen. Gezien de complexiteit van de aangeboden stof is deze cursus minder geschikt voor pas beginnende assistenten. De meeste baat zullen assistenten hebben die al minimaal 2 jaar met hun opleiding bezig zijn. 

Inschrijving
U kunt zich alleen hier online inschrijven. Het totaal aantal deelnemers is gelimiteerd tot 14 met een minimum aantal van 10. Hierbij wordt concept gehanteerd van “First come, first serve”. Het inschrijfgeld bedraagt 1000,- euro voor arts assistenten en 1200,- euro voor reeds gevestigde arts-microbiologen. Gelieve het formulier op de website volledig in te vullen ivm correcte afhandeling van de betaling. Deadline 24 november 2014.

Er zijn afdoende inschrijvingen, deze cursus gaat dus door.

Betaling
U krijgt van het Erasmus MC per post een rekening toegezonden. U wordt verzocht na ontvangst hiervan het verschuldigde bedrag over te maken onder vermelding van het op de rekening genoemde registratienummer. Bij evt. late inschrijving is betaling in cash voor aanvang van de cursus ook mogelijk. 

Annulering
De financiёle bijdrage geldt voor de gehele cursus. Er is geen korting mogelijk bij het slechts partieel volgen van de cursus. U kunt schriftelijk annuleren tot 24 november 2014. Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u altijd een vervanger sturen.

Certificaat en Accreditatie
Accreditatie (18 punten) is verkregen van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM); tevens verstrekt de Onderzoekschool MolMed bij succesvolle afronding een certificaat.

Organisatie
Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten
Postgraduate School Molecular Medicine (MolMed), Dr. F. L. van Vliet
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

MolMed secretariaat
Dr. F. L. van Vliet
Managing Director Molecular Medicine
Room Ae-4.13
P O Box 2040
3000 CA Rotterdam
Tel.: 010 70 38053/06 54746408
molmed@erasmusmc.nlClick here for details of programme


Click here for the other items