Cursus: Fenotypische interpretatie van de antimicrobiŽle gevoeligheidsbepaling

Course date: 06 December 2017 - 08 December 2017
Location: Erasmus MC, Ae406, Ee1732

Click here for details of programme
Click here to register for this course
Click here for abstracts/reviews in preparation of the course


Inleiding
De wereldwijde toename van antimicrobiёle resistentie veroorzaakt door met name bijzondere mechanismen van resistentie, legt een grote druk op de routine laboratoria. Immers deze laboratoria moeten niet alleen in staat zijn om de meest gangbare resistente micro-organismen op te sporen, maar dienen ook in staat te zijn de bijzondere vormen van resistentie te herkennen. Door de grote diversiteit in resistentiemechanismen en de combinatie van mechanismen, is dat niet altijd even makkelijk. Vandaar dat we een cursus aanbieden waarin niet alleen theoretische achtergrond informatie wordt verstrekt over de verschillende mechanismen van resistentie, maar ook praktische tools aangereikt worden hoe deze mechanismen in de praktijk zijn te herkennen en hoe deze eventueel bevestigd kunnen worden. De cursisten worden geconfronteerd met diverse antibiogrammen van diverse micro-organismen met als doel de mechanismen te herkennen en te benoemen. Hierbij zal het concept van fenotypisch interpretatie worden gevolgd. Behalve het gebruik van fenotypische assays ter detectie en confirmatie van mechanismen van resistentie zal ook gebruik gemaakt worden van een functionele assay om carbapenemase aktiviteit te detecteren met behulp van massa spectrometrie (MALDI TOF).

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor: assistenten in opleiding tot arts-microbioloog en reeds gevestigde arts-microbiologen. Ook senior-analisten met specialisatie gevoeligheidsbepaling zijn van harte welkom. Gezien de complexiteit van de aangeboden stof is deze cursus minder geschikt voor pas beginnende assistenten. De meeste baat zullen assistenten hebben die al minimaal 2 jaar met hun opleiding bezig zijn.

Inschrijving
U kunt zich alleen hier online inschrijven. Het totaal aantal deelnemers is gelimiteerd tot 16 met een minimum aantal van 10. Deze 16 deelnemers volgen zowel het theorie alsmede het praktijk programma ("lab" deelnemers). Mocht het maximum van 16 "lab" deelnemers (theorie én praktijk programma) bereikt zijn dan schuiven die nieuwe aanmeldingen door naar de cursus in 2018
Naast deze 16 kandidaten mogen ook deelnemers zich aanmelden voor enkel het ochtendprogramma (theorie). Het ochtendprogramma is overigens alleen toegankelijk voor Erasmus MC kandidaten.

Hierbij wordt concept gehanteerd van "First come, first serveĒ. Het inschrijfgeld bedraagt €1.000,-voor arts assistenten en senior-analisten, en €1.200,-voor reeds gevestigde arts-microbiologen. Gelieve het formulier op de website volledig in te vullen ivm correcte afhandeling van de betaling. 
 Deadline 23 november 2017.

Betaling
U krijgt van het Erasmus MC per post een rekening toegezonden. U wordt verzocht na ontvangst hiervan het verschuldigde bedrag over te maken onder vermelding van het op de rekening genoemde registratienummer. Bij evt. late inschrijving is betaling in cash voor aanvang van de cursus ook mogelijk.

Annulering
De financiŽle bijdrage geldt voor de gehele cursus. Er is geen korting mogelijk bij het slechts partieel volgen van de cursus. U kunt schriftelijk annuleren tot 24 november 2017. Indien u niet aanwezig kunt zijn, kunt u altijd een vervanger sturen.

Certificaat en Accreditatie
De Onderzoekschol MolMed bij succesvolle afronding een certificaat met daarop 1,0 ECTS.
[Onder voorbehoud! - Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)] 

Organisatie
Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten
Postgraduate School Molecular Medicine (MolMed), Dr. F. L. van Vliet
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

MolMed secretariaat
Dr. F. L. van Vliet
Managing Director Molecular Medicine
Room Ae-4.13
P O Box 2040
3000 CA Rotterdam
Tel.: 010 70 38053/06 54746408
molmed@erasmusmc.nl

 Click here for details of programme
Click here for Abstracts/reviews in preparation of the course (available soon!)
Click here to register for this course


Click here for the other items