Fenotypische interpretatie van de antimicrobiële gevoeligheidsbepaling

Course date: 08 December 2021 - 10 December 2021
Location: Erasmus MC, Ae-4.06

Click here to register for this course

Nb. The course is in Dutch!

Course 
Fenotypische Interpretatie van de antimicrobiële gevoeligheidsbepaling

Description
De wereldwijde toename van antimicrobiёle resistentie veroorzaakt door met name bijzondere mechanismen van resistentie, legt een grote druk op de routine laboratoria. Immers deze laboratoria moeten niet alleen in staat zijn om de meest gangbare resistente micro-organismen op te sporen, maar dienen ook in staat te zijn de bijzondere vormen van resistentie te herkennen. Door de grote diversiteit in resistentiemechanismen en de combinatie van mechanismen, is dat niet altijd even makkelijk. Vandaar dat we een cursus aanbieden waarin niet alleen theoretische achtergrond informatie wordt verstrekt over de verschillende mechanismen van resistentie, maar ook praktische tools aangereikt worden hoe deze mechanismen in de praktijk zijn te herkennen en hoe deze eventueel bevestigd kunnen worden. De cursisten worden geconfronteerd met diverse antibiogrammen van diverse micro-organismen met als doel de mechanismen te herkennen en te benoemen. Hierbij zal het concept van fenotypisch interpretatie worden gevolgd. Behalve het gebruik van fenotypische assays ter detectie en confirmatie van mechanismen van resistentie zal ook gebruik gemaakt worden van een functionele assay om carbapenemase aktiviteit te detecteren met behulp van massa spectrometrie (MALDI TOF).
 

Audience and participation
De cursus is bedoeld voor: assistenten in opleiding tot arts-microbioloog en reeds gevestigde arts-microbiologen. Ook senior-analisten met specialisatie gevoeligheidsbepaling zijn van harte welkom. Gezien de complexiteit van de aangeboden stof is deze cursus minder geschikt voor pas beginnende assistenten. De meeste baat zullen assistenten hebben die al minimaal 2 jaar met hun opleiding bezig zijn.
 

Teacher/ Organisation
Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten, Dr. W. Goessens
Postgraduate School Molecular Medicine (MolMed), Dr. F. L. van Vliet
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 
Dr. W. Goessens
w.goessens@erasmusmc.nl

MolMed secretariaat
Dr. F. L. van Vliet
Managing Director Molecular Medicine
Room Ae-4.13
Tel.: 010 70 38053/06 54746408
molmed@erasmusmc.nl

 
Date, Time & Location
Wednesday 8 - Friday 10 December 2021
T.b.a.
Erasmus Mc, Ae-4.06


ECTS
Full participation is  1,0 ECTS

Onder voorbehoud!: - Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
 

Maps
www.molmed.nl/maps/maps.asp
 

Course fees 
Het inschrijfgeld bedraagt €1.000,-voor arts assistenten en senior-analisten, en €1.200,-voor reeds gevestigde arts-microbiologen. Gelieve het formulier op de website volledig in te vullen ivm correcte afhandeling van de betaling. 
 
If these financial requirements should pose a problem, please contact Frank van Vliet, managing director of the Erasmus Postgraduate School Mol Med, at: f.vanvliet@erasmusmc.nl


General information
Financial regulation of the Postgraduate School MolMed, from January 1st 2021, the following financial rules apply, but they may differ per course still. Look at the course fee of each course to be sure which discounts are really applied:
• Non-commercial course, symposium or workshop fee: €200/day, €750/week
• Participants of the postgraduate school MolMed: discount of 100%
• However, the Personal Leadership course and the workshops Photoshop/Illustrator/Indesign have to be paid from the ‘personal budget’ of employees, MolMed members and PhD students included. So they will receive an invoice from us which you have to pay and which will be reimbursed by your Department. When you will pay from your personal budget you need to provide us your home address details for the invoice. 
If there is no personal budget left, the MM-members get a discount of 100%.
• PhD students and Master’s students, regardless of institution: discount of 50%.
•The course fees of research master’s students will be paid by their master program at rate of €100/ECTS. For not I&I master students: please inform your master program in advance whether they agree to pay.
•Master’s students who are paying the fee from their private budget: discount of 75%. When you will pay from your personal budget you need to provide us your home address details for the invoice.
•However, 2 courses in statistics are paid centrally by the Dept. of Research policy for all PhD students from Erasmus MC! These are R and the SPSS course. So for Erasmus MC PhD students, these courses are always free, provided you are officially registered as a PhD student.
There is one fee for the entire course. There is no reduction for partial participation.
Commercial participants, companies & sponsors are invited to inquire about commercial tuition fees and about sponsoring.
All invoices will be sent by email to the mail address that you filled in upon registration. If this address is not correct we use your Erasmus MC address.
 
Those who register for a course, symposium or workshop agree with these financial conditions.


 

 

 


 


Click here to register for this course


Click here for the other items